Actinica Lotion

Actinica Lotion

Förebygga icke-melanom hudcancer – Actinica Lotion


Det finns två huvudtyper av hudcancer; icke-melanom hudcancer och malignt melanom. Icke-melanom hudcancer, är cancerformer som drabbar hudens övre lager. Termen “icke-melanom” skiljer dessa generellt mer vanliga typer av hudcancer från den mindre vanliga och mer aggressiva form av hudcancer som kallas malignt melanom. De två vanligaste formerna av icke-melanom hudcancer är basalcellscancer och skivepitelcancer. Aktiniska keratoser är ett förstadium till skivepitelcancer. Exponering för solens eller solariers UVstrålning är en starkt bidragande faktor vid utveckling av hudcancer. Det är därför mycket viktigt att skydda huden mot UV-strålning.

Actinica Lotion är en högeffektiv medicinteknisk produkt som skyddar mot ett brett spektrum av UV-strålning; både för UVB- och UVA-strålar. Den är särskilt utvecklad för personer som löper ökad risk att utveckla ickemelanom hudcancer vid exponering för UV-strålning.

En klinisk studie med Actinica Lotion visade vid regelbunden användning under observationstiden på 2 år1:

– 53 procents minskning av aktiniska keratoser
– ingen utveckling av ny invasiv skivepitelcancer


Genom dess kombination av kemiska filter ger Actinica Lotion ett högeffektivt skydd mot både UVB- och UVA strålning och uppfyller kraven för ”mycket högt UV-skydd”.

 


 

Doseringsschema

Doseringsschema för Actinica Lotion.

Doseringsschema Actinica Lotion

 


 

Ladda ned material

Patientbroschyr, produktblad och högupplöst bild.

Patientbroschyr Actinica SE

Patientbroschyr (pdf)
Produktblad Actinica SE

Produktblad (pdf)
Högupplöst Produktbild Actinica SE

Högupplöst bild (jpg)

 

 


 

Köp Actinica Lotion här

 

Apotea
Apoteket
Apoteket hjärtat
Kronans apotek
Apohem
 

 

 

 


 

Referens: 1. Ulrich C et al. Prevention of non-melanoma skin cancer in organ transplant patients by regular use of a sunscreen: a 24 months, prospective, case-control study. Br J Dermatol 2009;161:78-84.