Actinica

Actinica Lotion in Sweden

actinica

 

Förebygga icke-melanom hudcancer – Actinica Lotion


Det finns flera typer av hudcancer, och de flesta kan antingen förebyggas eller upptäckas på ett tidigt stadium och behandlas Det finns två huvudtyper av hudcancer; icke-melanom hudcancer och malignt melanom. Icke-melanom hudcancer, är cancerformer som drabbar hudens övre lager. Termen “icke-melanom” skiljer dessa generellt mer vanliga typer av hudcancer från den mindre vanliga och mer aggressiva form av hudcancer som kallas malignt melanom. De två vanligaste formerna av icke-melanom hudcancer är basalcellscancer och skivepitelcancer. Aktiniska keratoser är ett förstadium till skivepitelcancer. Exponering för solens eller solariers UVstrålning är en starkt bidragande faktor vid utveckling av hudcancer. Det är därför mycket viktigt att skydda huden mot UV-strålning.

Actinica Lotion är en högeffektiv medicinteknisk produkt som skyddar mot ett brett spektrum av UV-strålning; både för UVB- och UVA-strålar. Den är särskilt utvecklad för personer som löper ökad risk att utveckla ickemelanom hudcancer vid exponering för UV-strålning.

En klinisk studie med Actinica Lotion visade vid regelbunden användning under observationstiden på 2 år1:
– 53 procents minskning av aktiniska keratoser
– ingen utveckling av ny invasiv skivepitelcancer


Genom dess kombination av kemiska filter ger Actinica Lotion ett högeffektivt skydd mot både UVB- och UVA strålning och uppfyller kraven för ”mycket högt UV-skydd”.

 

Doseringsschema för Actinica Lotion:

Actinica behandling

 

 

Patientbroschyr:

Patientbroschyr-Actinica-SE

Patientbroschyr (pdf, 436 kb)

Produktblad:

Produktbeskrivning-Actinica-SE

Produktblad (pdf, 250 kb)

Högupplöst produktbild:

actinica-products.jpg

Högupplöst bild (jpg, 1,4 mb)


 

Köp Actinica Lotion

Actinica® Lotion finns att köpa på nätet.

Apotea

Apoteket

Hjartat

 

Actinica Lotion finns också att köpa på följande apotek:

(Beställs via förfrågan)

Kronan

Apoteksgruppen

Apoteket

Hjärtat

 


 

Referens: 1. Ulrich C et al. Prevention of non-melanoma skin cancer in organ transplant patients by regular use of a sunscreen: a 24 months, prospective, case-control study. Br J Dermatol 2009;161:78-84.