Media

Newsroom

Back to news

Galderma har inlett klinisk fas 3-studie för behandling av atopisk dermatit

October 10, 2019
Galderma har inlett klinisk fas 3-studie för behandling av atopisk dermatit

Atopisk dermatit är ett växande problem, framförallt i länder med god hygien och god levnadsstandard. Symptomen yttrar sig ofta redan i tidig ålder och drabbar cirka 20 % av alla barn och är idag en av de vanligaste hudsjukdomarna i Sverige.

Nemolizumab är en human monoklonal antikropp med en unik verkningsmekanism riktad mot IL-31R-alfa som blockerar signalerna från IL-31. Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad med fokus på att utvärdera effekten av, och säkerheten för, nemolizumab hos personer med måttlig till svår atopisk dermatit.

Goda nyheter efter avslutad fas 2
Atopisk dermatit är en allvarlig och kronisk form av eksem som associeras med stora sjukdomsbesvär kopplade till klåda, sömnbrist och avsevärt försämrad livskvalitet. Nemolizumab är ett läkemedel med en unik mekanism bestående av en monoklonal antikropp som blockerar signalerna från IL-31, ett cytokin som spelar en viktig roll i uppkomsten och utvecklingen av måttlig till svår atopisk dermatit.

– Utvecklingen av nemolizumab går som planerat. Resultaten från fas 2 visade tydliga kliniska fördelar och gav ytterligare vetenskapliga bevis på att signalvägen för IL-31 kan vara en viktig drivande faktor vid atopisk dermatit. Nu fortsätter vårt arbete med att ta fram nya behandlingar för patienter med måttlig till svår atopisk dermatit, säger Thibaud Portal, PhD, vd för Galdermas receptbelagda läkemedel.

Tidigare i år presenterade Galderma de slutliga resultaten från fas 2b-studien av nemolizumab hos patienter med måttlig till svår atopisk dermatit på American Academy of Dermatologys årliga möte 2019 och i augusti 2019 publicerades resultaten i Journal of Allergy and Clinical Immunology1.

Om atopisk dermatit och IL-31-signalvägen
Måttlig till svår atopisk dermatit är en systemisk inflammatorisk sjukdom som leder till extrem hudtorrhet och hudlesioner med rodnad, infiltration, papler, skorpbildning och vätskning. Sjukdomen kännetecknas av en allergisk reaktion som framkallas av en undergrupp av immunceller som kallas typ 2T-hjälparceller, eller TH2-celler. Symptomen kommer i skov och kan ha en negativ inverkan på patientens liv och är förknippad med stora besvär, särskilt i form av klåda, sömnbrist och depression. Kliande och hudskador kan dessutom leda till sekundärinfektioner. När en allergisk reaktion sker utsöndrar TH2cellerna cytokinet IL-31 som orsakar klådan genom att interagera med IL-31-receptor alfa via nervcellerna. IL-31 tros också spela en roll i hudinflammationer och försvagad hudbarriär orsakade av atopisk dermatit.

Om Nemolizumab
Nemolizumab utvecklades från början av det japanska läkemedelsföretaget Chugai och licensierades 2016 av Galderma. Observera att nemolizumab är ett läkemedel under prövning i klinisk utveckling och dess säkerhet och effekt har ännu inte blivit fullständigt utvärderad av någon regulatorisk myndighet.

Globalt center och Nordiskt säljbolag i Uppsala
I Uppsala har Galderma 450 medarbetare och här ligger även vårt globala center för affärsområdet Aesthetics (Estetik) med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring för världsledande produkter som Restylane® och Azzalure®. Uppsala är också basen för Galderma Nordic, det nordiska säljbolaget.

Referenser

1 Jonathan I. Silverberg, et al., Phase 2b Randomized Study of Nemolizumab in Adults with Moderate-Severe Atopic Dermatitis and Severe Pruritus, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2019, doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.08.013.


Om Galderma

Galderma, världens största oberoende globala dermatologiska företag, grundades 1981 och finns i 100 länder med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt definierade och medicinskt dokumenterade lösningar för huden och dess åkommor.

Mer information finns på www.galderma.com/se

Exempel på strategiska varumärken är bland annat Epiduo®, Oracea®, Clobex®, Differin®, Mirvaso®, Soolantra®, Rozex®, Loceryl®, Basiderm®, Rozaderm®, Metvix®, Actinica®, Cetaphil®, Azzalure®, Restylane®.


Presskontakt
Isabella Laihorinne Smedh
PR & Communication
Galderma
E-mail: [email protected]
Mobil: +46 761811713

Back to top