Media

Newsroom

Back to news

Galderma presenterar toppresultat i klinisk studie om behandling av rynkor

May 19, 2020
Azzalure är godkänt i 72 länder och har mer än 40 miljoner behandlingar i EU och USA.
 
  • Azzalure® är en receptbelagd injektion för tillfällig förbättring av rynkor mellan ögonbrynen hos vuxna under 65 år.
  • Behandling med Azzalure-injektioner kan minska antalet behandlingar per år.
  • En studie visar att 95 % av patienterna är mycket nöjda.

Uppsala, Sverige, maj 2020 – Galdermas Azzalure är en receptbelagd injektion för tillfällig förbättring av vertikala rynkor mellan ögonbrynen (glabellaveck). I en klinisk studie, DREAM-studien (Dysport* Real-world Evaluation and Measured satisfaction study), har man utvärderat patientnöjdhet och patientsäkerhet då patienter behandlats med Azzalure två gånger per år. Resultaten visade att 95 % av patienterna var mycket nöjda och 97 % av patienterna tyckte att behandlingen gav ett naturligt resultat.

  • Tidigare har många av mina patienter kommit var tredje till fjärde månad för återbehand-ling med neuromodulatorer så i den här studien ville vi utvärdera hur nöjda patienterna var med en Azzalure-behandling var sjätte månad, säger Joel L. Cohen, läkare och legitimerad dermatolog och chef över AboutSkin Dermatology and DermSurgery i Colorado i USA.
     
  • Studien visade att nästan 100 % av patienterna var nöjda eller mycket nöjda, med det estetiska resultatet. Det gör att estetiska specialister kan känna sig säkra med att minska antalet behandlingar per år, vilket överensstämmer med våra patientönskemål för behandlingseffektivitet.

Den 20 maj, kl. 9.00, 12.00 och 18.00 håller Galderma direktsända GAIN-webbinarium för estetiska specialister, om DREAM-studien. Vänligen kontakta Nina Englund på Galderma ([email protected]) för att få tillgång till webbinariet. 

Galderma strävar efter att stötta hälso- och sjukvårdspersonal som gör estetiska behandlingar med utbildning för att säkerställa optimala resultat för patienten.

Studiens mål
I DREAM-studien ingick 120 patienter mellan 18 och 65 år, med måttliga till uttalade glabellaveck vid maximalt rynkad panna. Av dessa var 90 % kvinnor och en tredjedel (33 %) hade aldrig tidigare fått behandling med ett toxin.

Målet med studien var att mäta patientnöjdheten, vilket utvärderades genom att man ställde en direkt fråga till studiedeltagarna, samt med ett frågeformulär och skalor som mätte patientens psykologiska funktion och uppskattning av rynkor mellan ögonbrynen.

Genomförande och resultat
Studien genomfördes på sex platser i USA. Patienterna fick Azzalure-injektioner vid studiestarten och sedan sex månader senare. 12 månader efter studiestarten följdes patienterna upp.

  • Resultatet av studien understryker vårt engagemang att växa på den estetiska marknaden och fortsätta att driva innovationen framåt så att patienter ska kunna genomgå injektioner med tillförsikt, säger Anna Marsell, General Manager Galderma Nordics. 
  • Vi är verkligen glada över de fantastiska resultaten som visar att patienterna är mycket nöjda och får naturliga resultat med Azzalure när det ges två gånger per år. Vi räknar med att publicera de fullständiga resultaten från DREAM under de kommande månaderna.

Om Azzalure
Azzalure® (abobotulinumtoxinA) är en receptbelagd injektion för tillfällig förbättring av måttliga till uttalade vertikala rynkor mellan ögonbrynen hos vuxna under 65 år.
*Azzalure® marknadsförs även som Dysport® i USA och på vissa andra marknader. Azzalure/ Dysport är godkänt i 72 länder och har mer än 40 miljoner behandlingar i EU och USA.

Galderma Aesthetic Injector Network (GAIN)
GAIN kopplar ihop en internationell fakultet av estetikexperter och injektionsbehandlare över hela världen. För att säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal vet hur de ska använda Galdermas produkter på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt erbjuder Galderma ett utbildningsprogram.

Globalt center och nordiskt säljbolag i Uppsala
I Uppsala har Galderma 500 medarbetare och här ligger även vårt globala center för affärsområdet Aesthetics (Estetik) med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring för världsledande produkter som Restylane®, Sculptra® och Azzalure®. Uppsala är också basen för Galderma Nordic, det nordiska säljbolaget.


Om Galderma

Galderma, världens största oberoende globala dermatologiska företag, grundades 1981 och finns i 100 länder med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt definierade och medicinskt dokumenterade lösningar för huden och dess åkommor.

Mer information finns på www.galderma.com/se

Exempel på strategiska varumärken är bland annat Epiduo®, Oracea®, Clobex®, Differin®, Mirvaso®, Soolantra®, Rozex®, Loceryl®, Basiderm®, Rozaderm®, Metvix®, Actinica®, Cetaphil®, Azzalure®, Restylane® och Sculptra®.


Presskontakt
Isabella Laihorinne Smedh
PR & Communication
Galderma
E-mail: [email protected]
Mobil: +46 761811713

Back to top