Media

Newsroom

Back to news

Galdermas nya rapport belyser vikten av att förbättra behandlingsresultaten av rosacea och psoriasis

June 26, 2020

 press-25juni-2020

Undersökningen belyser patienternas upplevelser av att leva med rosacea eller psoriasis i ansiktet samt läkarnas behandling av dessa sjukdomar.
 
 • Rosacea och psoriasis är inflammatoriska hudsjukdomar.
 • Dessa synliga sjukdomar kan påverka den psykiska hälsan.
 • Galdermas rapport visar ett behov av ökad patientutbildning.
   

Uppsala, Sverige – 25 juni, 2020 Galdermas globala undersökning Beyond the visible: rosacea and psoriasis of the face omfattar 300 rosaceapatienter, 318 patienter med psoriasis i ansiktet och 361 läkare i Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och USA. Undersökningen belyser patienternas upplevelser av att leva med rosacea eller psoriasis i ansiktet samt läkarnas behandling av dessa sjukdomar. En expertskriven rapport publicerades i maj 2020 och visar bland annat följande resultat:

 • 90 % av patienterna kände att deras sjukdom var delvis eller helt okontrollerad.
 • 40 % av de drabbade uppgav att tillståndet påverkar deras arbetsliv.
 • Över hälften kände att deras sjukdom till stor del påverkar det dagliga livet.
 • Hälften av patienterna uppgav att de skäms för sitt tillstånd.
 • Rosaceapatienterna var mer benägna att klandra sig själva när sjukdomen blossar upp.
 • 34 % av rosaceapatienterna och 20 % av psoriasispatienterna uppgav att de har dålig självkänsla.
 • 30 % av rosaceapatienterna och 18 % av psoriasispatienterna uppgav att de har lågt självförtroende.

Kan påverka den psykiska hälsan
En av två personer rapporterade måttlig till svår depressionoch minst en tredjedel rapporterade måttlig till svår ångest.Men när det handlar om att diagnostisera och behandla nya patienter är det inte livskvalitet och psykosociala effekter som prioriteras hos hälso- och sjukvårdspersonal. Endast ett begränsat antal av de tillfrågade läkarna nämner att de frågar om patientens psykiska välmående. Andra osynliga symtom som stickningar, sveda och klåda ökar sjukdomens påfrestningar hos många patienter. Ändå är det bara en fjärdedel av de tillfrågade läkarna som rutinmässigt utvärderar dessa osynliga symtom hos sina patienter med rosacea.

Utvecklade behandlingsrutiner
Professor Jerry Tan, adjungerad professor vid Western University i Ontario i Kanada och en av expertförfattarna till rapporten, kommenterar resultaten:

–Den här banbrytande studien hjälper till att utveckla behandlingsrutinerna vid rosacea och psoriasis i ansiktet. Det finns mycket att lära utifrån nuvarande praxis och de slående likheterna när det handlar om effekterna på patienternas produktivitet och vardag, vilket ytterligare visar hur viktigt det är att förbättra resultaten.

Behov av ökad patientutbildning
Nästan hälften av rosaceapatienterna och en knapp tredjedel av patienterna med psoriasis i ansiktet trodde att deras sjukdom utlöstes av livsstilsval, vilket visar på behovet av ökad patientutbildning. Majoriteten av patienterna uppgav att de vill förstå mer om sin sjukdom. Rapportens författare betonar behovet av att hälso- och sjuk-vårdspersonal ger patienterna kunskap, diskuterar de osynliga och synliga effekterna och hjälper dem att förstå fördelarna med att sikta mot att nå en ”symtomfri” hud. Glädjande nog insåg 44 % av de tillfrågade rosaceapatienterna och 35 % av psoriasispatienterna att detta är möjligt.


Om rosacea

Rosacea är en vanlig inflammatorisk hudsjukdom där de vanligaste symtomen är synliga blodkärl, ihållande rodnad och inflammatoriska blemmor. I huvudsak påverkas de centrala områdena i ansiktet, som kinder och näsa. Det är även vanligt med stickningar, sveda och känsligare hud och i många fall drabbas ögonen som kan bli röda, torra och kliande.

Sjukdomen kan drabba både män och kvinnor, vanligtvis efter 30-årsåldern. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men där finns en stark inflammatorisk komponent. Starkt kryddad mat, alkohol, stress, exponering för sol/UV-strålar, varma bad och drycker är kända förvärrande faktorer. Demodex, ett harmlöst kvalster som vi alla har i huden, kan hos många personer med rosacea hittas i en förhöjd mängd. Rosacea kan förvärras med tiden om den inte behandlas.

Om psoriasis

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som uppskattningsvis drabbar cirka 125 miljoner människor runt om i världen. Svårighetsgraden varierar från några få röda, fjällande utslag, till att omfatta nästan hela kroppsytan. Med åldern kan det både tillta och avta i svårighetsgrad.

Att ha psoriasis kan innebära en tung fysisk, social, känslomässig och ekonomisk belastning. Det kan även öka risken för att utveckla exempelvis hjärtsjukdom eller diabetes. I nuläget finns inte något botemedel men ett antal olika behandlingsalternativ som lindrar symtomen.

Om Beyond the Visible: rosacea

Beyond the Visible är en global informationskampanj om rosacea som Galderma lanserade i juni 2018. Kampanjen lanserades först för att öka medvetenheten om en expertskriven rapport som lyfte fram resultaten från en global marknadsundersökning där man undersökte den faktiska påfrestningen som rosacea kan innebära. Kampanjen finns på Twitter: @Beyond_visible och Instagram: @Rosacea_beyondthevisible för att kunna sprida information och uppmanar både de som lever med rosacea och hälso- och sjuk-vårdspersonal att delta i diskussioner.
 

Om Beyond the visible: rosacea and psoriasis of the face

Detta är en global marknadsundersökning som omfattar 300 rosaceapatienter, 318 patienter med psoriasis i ansiktet och 361 läkare i sex olika länder. Undersökningen tar reda på patienternas upplevelser av att leva med rosacea eller psoriasis i ansiktet samt läkarnas behandling av patienterna med dessa sjukdomar. En expertskriven rapport om resultaten publicerades i maj 2020.

Globalt center och nordiskt säljbolag i Uppsala
I Uppsala har Galderma 500 medarbetare och här ligger även vårt globala center för affärsområdet Aesthetics (Estetik) med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring för världsledande produkter som Restylane®, Sculptra® och Azzalure®. Uppsala är också basen för Galderma Nordic, det nordiska säljbolaget.

Om Galderma

Galderma, världens största oberoende globala dermatologiska företag, grundades 1981 och finns i 100 länder med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt definierade och medicinskt dokumenterade lösningar för huden och dess åkommor.

Exempel på strategiska varumärken är bland annat Epiduo® (adapalen/bensoylperoxid), Oracea® (doxycyklin), Clobex® (klobetasolpropionat), Differin® (adapalen), Metvix® (metylaminolevulinat), Mirvaso® (brimonidin), Soolantra® (ivermektin), Rozex® (metronidazol), Loceryl® (amorolfin), Basiron® (bensoylperoxid), Azzalure® (Clostridium botulinum neurotoxin typ A hemagglutininkomplex), Basiderm®, Actinica®, Cetaphil®, Restylane® och Sculptra®.

För mer information, se www.fass.se  

 

Presskontakt
Isabella Laihorinne Smedh
PR & Communication
Galderma
E-mail: [email protected]
Mobil: +46 761811713

Back to top