En guide i 4 steg

Jag misstänker att jag har rosacea! Vad gör jag nu?

 

Guide i 4 steg.


 

Bullit 1Boka tid hos en läkare för att få en diagnos

Det är viktigt att komma ihåg att ju mer information du kan ge läkaren desto bättre. Se till att du på ett konkret sätt tar upp de känslomässiga aspekterna och också berättar om alla de eventuella fysiska symptom du har upplevt. För att kunna komma fram till rätt diagnos behöver din läkare få kännedom om alla bitarna i pusslet.

Pdf ikonLadda hem – ”4 frågor att fundera över inför ditt läkarbesök”.
Ta gärna med dessa frågor och svar till din läkare vid besöket.

 


 

Bullit 2TabellBehandla!

Det finns idag behandlingar för de olika symtomen vid rosacea – mot rodnad, mot utslag och mot ögonbesvär som i många fall är kopplade till rosacea. Rosaceasymptom kan kontrolleras genom kontinuerlig läkemedelsbehandling och genom att du undviker utlösande faktorer. Notera att all läkemedelsbehandling kan kräva tid för att ge full effekt.

Per definition är rosacea en inflammatorisk kronisk åkomma där du troligen upplever återkommande perioder med uppflammande symptom. Det kan alltså innebära att din behandling fungerar så bra att du blir helt symtomfri, men att du efter att ha slutat med din behandling och det har gått en period, får tillbaka symtomen. Då är det viktigt att starta behandlingen igen.

Det som visats i kliniska studier är att om rosacea behandlas tills huden är helt symtomfri (inga utslag) finns större möjlighet att uppleva en längre period utan symtom och alltså längre behandlingsfri tid. Detta i jämförelse med om rosacea bara behandlar tills huden är nästan symtomfri.

En viktig del i behandling av rosacea är att identifiera om det är specifika händelser eller faktorer i omgivningen som gör att dina besvär kommer tillbaka. Tänk tillbaka och gör gärna anteckningar för att eventuellt hitta mönster.

 


 

Bullit 3Utvärdera din behandling

Rosacea upplevs olika från individ till individ, vilket komplicerar behandlingen och gör att en del blir hjälpta fort medan andra får kämpa längre, kanske till och med använda flera preparat eller testa olika behandlingar. Somliga (ganska många!) behöver använda någon typ av underhållsbehandling i förebyggande syfte för att hålla sin rosacea i schack, men det handlar sällan om daglig behandling. Var noga med att diskutera detta med din läkare.

 


 

Bullit 4Sök hjälp igen

Kanske har du använt en behandling som inte riktigt fungerat och då kan det vara idé att boka en ny tid hos din läkare för att be att få testa ett annat preparat. Notera dock att samtliga läkemedelsbehandlingar kräver sin tid för att ge full effekt, men att du bör hitta en behandling som ger så lite irritation och ev biverkningar som möjligt.