Galderma Nordic Integritetsmeddelande

Vad vi använder dina personuppgifter till

Våra syften

Våra berättigade intressen

Tjänster till patienter/konsumenter.Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig som konsument, inklusive för att besvara dina förfrågningar. Vi samlar in information om hur våra webbplatser används för att kunna förse dig med ett visst innehåll och förbättra det på basis av den återkoppling vi får. För att kunna besvara dina förfrågningar (som till exempel kan gälla din användning av våra produkter, orderstatus, tekniska problem, frågor om eller klagomål på produkter, allmänna frågor) behöver vi vanligtvis använda dina kontaktuppgifter och uppgifter om anledningen till din förfrågan.

· Fullgöra avtalsförpliktelser

· Rättsliga skyldigheter

· Våra berättigade intressen

 

· Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster

· Bli mer effektiva

 

Etablera och upprätthålla relationer med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi använder dina personuppgifter för att undersöka eventuella affärsmöjligheter, kontakta dig och informera om våra produkter och tjänster samt upprätthålla en relation med dig.

· Berättigat intresse

· Ditt samtycke (när detta krävs)

· Lagkrav (till exempel uppgifter som samlas in i säkerhetsrapporter)

· Upprätthålla en relation med dig

· Få information om dina intressen och kvalifikationer

· Överväga ett framtida samarbete med dig och kontakta dig i samband med sådana möjligheter

Kontakta dig och annonsera i tredje parters sociala nätverk:Vi använder dina uppgifter när du använder funktioner i tredje parters sociala nätverk, såsom "Gilla”-funktionen, för att erbjuda dig reklam och interagera med dig i dessa nätverk. Genom att läsa de sociala nätverkens integritetsmeddelanden kan du ta reda på mer om hur funktionerna fungerar, vilka profiluppgifter vi får om dig och hur du kan ändra dessa inställningar.

· Ditt samtycke (när detta krävs)

· Våra berättigade intressen

· Ta reda på vilka av våra produkter och tjänster som intresserar dig och informera dig om dem

· Identifiera olika typer av konsumenter av nya produkter eller tjänster

Rättsliga skäl eller sammanslagningar/förvärv.Om Galderma eller dess tillgångar köps upp av eller slås samman med ett annat företag, inbegripet om detta sker genom en konkurs, kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till våra lagliga efterträdare. Vi kommer även att använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag (till exempel skattelagstiftningen och lagstiftningen om produktsäkerhet). Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredje part (i) när så krävs enligt tillämplig lag, (ii) för att inleda eller gå i svaromål i rättsliga förfaranden, (iii) som svar på förfrågningar från behöriga rättsvårdande myndigheter, (iv) för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet eller egendom eller allmän egendom eller (v) för att genomföra avtal och tillämpa de villkor som gäller för vår webbplats.

· Rättsliga skyldigheter

· Våra berättigade intressen

 

· Efterlevnad av rättsliga skyldigheter

· Skydda våra tillgångar och vår personal

 

När behandlingen av dina personuppgifter bygger på samtycke kan du när som helst dra tillbaka detta.

Om grunden för vår behandling av uppgifterna är berättigat intresse (se avsnitt 5) kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för

Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 752 28 Uppsala Sverige

All verksamhet