Galderma Nordic Personvernerklæring

Hva vi bruker personopplysningene til

Våre formål

Vår berettigede interesse

Tjenester til pasienter/kunder.Vi bruker personopplysningene for å levere tjenester til forbrukerne, deriblant å svare på dine henvendelser. Vi samler inn opplysninger om hvordan nettsidene brukes slik at vi kan levere og forbedre visse typer innhold på grunnlag av tilbakemeldingene vi mottar. For å kunne svare på henvendelser må vi normalt bruke visse kontaktopplysninger og informasjon om hva som er årsaken til forespørselen (f.eks. svare på spørsmål eller anliggender når det gjelder bruk av produktene våre, ordrestatus, tekniske problemer, spørsmål om eller klager på produkter, generelle spørsmål osv.).

· Oppfylle kontraktsforpliktelser

· Juridiske forpliktelser

· Våre berettigede interesser

 

· Forbedre og utvikle nye produkter og tjenester

· Øke effektiviteten

 

Etablere og ivareta vårt forhold til helsepersonell. Vi bruker personopplysningene dine for å undersøke forretningsmuligheter, kontakte deg og informere om våre produkter og tjenester, samt ivareta en relasjon til deg.

· Berettiget interesse

· Ditt samtykke (der det er påkrevd)

· Juridiske forpliktelser (f.eks. innsamling av opplysninger i sikkerhetsrapporter)

· Ivareta et forhold til deg

· Få kjennskap til dine interesseområder og ekspertise

· Vurdere et fremtidig samarbeid med deg og kontakte deg i forbindelse med slike muligheter

Kontakte deg og annonsere i tredjeparters sosiale nettverk:Vi bruker personopplysningene dine når du bruker tredjeparters sosiale nettverk, bl.a. med "Lik"-funksjoner, for å vise deg annonser og interagere med deg på de aktuelle nettverkene. Ved å lese personvernerklæringene til de aktuelle sosiale nettverkene får du mer informasjon om hvordan disse funksjonene fungerer, hvilke profilopplysninger vi samler inn om deg samt hvordan du kan unngå dette.

· Med ditt samtykke (der det er påkrevd)

· Våre berettigede interesser

· Avdekke hvilke av våre produkter og tjenester som kan interessere deg og informere om dem

· Identifisere kundetyper for nye produkter eller tjenester

Juridiske årsaker eller fusjon/oppkjøp.Dersom Galderma eller noen av deres verdier kjøpes opp eller slås sammen med andre selskaper, iberegnet ved konkurs, vil vi utlevere personopplysningene dine til våre juridiske etterfølgere. Vi bruker også personopplysningene dine for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. i henhold til skattelovgivning og lover om produktsikkerhet). Vi vil også utlevere personopplysningene dine til tredjeparter (i) hvis loven krever det, (ii) for å anlegge eller respondere på søksmål, (iii) ved svar på henvendelser fra en vedkommende politimyndighet, (iv) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, eller allmennheten; eller (v) for å gjøre gjeldende vilkårene i en hvilken som helst avtale eller vilkårene for nettstedet vårt.

· Juridiske forpliktelser

· Våre berettigede interesser

 

· Overholdelse av rettslige forpliktelser

· Beskytte våre verdier og personale

 

Når behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke fra deg, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.

Når vi baserer oss på vår berettigede interesse (se avsnitt 5) har du rett til når som helst å motsette deg at vi behandler personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for

Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 SE-752 28 Uppsala Sverige

All virksomhet