Galderma Nordic Privatlivserklæring

Galderma Nordic Privatlivserklæring

Gældende: 2018-09-18

 

OMFANG AF DENNE ERKLÆRING

Du bedes læse denne privatlivserklæring ("erklæring") grundigt for at forstå vores politikker og praksisser vedrørende dine personoplysninger og vores behandling af disse. Denne erklæring gælder for personer, som interagerer med Galdermas tjenester som angivet nedenfor ("dig"). Denne erklæring beskriver, hvordan dine personoplysninger indsamles, bruges og videregives af Galderma Nordic ("Galderma", "vi", "os"). Den indeholder også oplysninger om, hvordan du tilgår og opdaterer dine personoplysninger og foretager visse valg vedrørende brugen af disse.

Denne erklæring omfatter både vores online- og offline-dataindsamlingsaktiviteter, herunder personoplysninger som vi indsamler via vores forskellige kanaler som f.eks. websites, tredjeparters sociale netværk og via vores overvågningsaktiviteter.

Hvis du ikke giver os de nødvendige personoplysninger (vi vil gøre dig opmærksom på, når dette er tilfældet, f.eks. ved at angive det tydeligt i vores registreringsformularer), kan vi muligvis ikke levere vores produkter og/eller tjenester til dig. Denne erklæring kan blive ændret fra tid til anden (se afsnit 11).

Denne erklæring indeholder vigtige oplysninger inden for følgende områder:

1.     KILDER TIL PERSONOPLYSNINGER

2.     PERSONOPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER OM DIG, OG HVORDAN VI INDSAMLER DEM

3.     PERSONOPLYSNINGER FOR BØRN VED BRUG AF INFORMATIONSSAMFUNDSTJENESTER (INKLUSIVE VORES WEBSITE)

4.     COOKIES/LIGNENDE TEKNOLOGIER, LOGFILER OG WEB-BEACONS

5.     ANVENDELSER AF DINE PERSONOPLYSNINGER

6.     VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

7.     OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

8.     VIDEREGIVELSE, OPBEVARING OG/ELLER OVERDRAGELSE AF PERSONOPLYSNINGER

9.     ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER

10.   DINE VALG FOR, HVORDAN VI BRUGER OG VIDEREGIVER DINE PERSONOPLYSNINGER

11.   ÆNDRINGER TIL VORES ERKLÆRING

12.   DATAANSVARLIGE OG KONTAKTPERSON 

 

1. KILDER TIL PERSONOPLYSNINGER

Denne erklæring gælder for personoplysninger, som vi indsamler fra eller om dig, ved hjælp af de nedenfor beskrevne metoder (se afsnit 2) fra følgende kilder:

Galdermas websites. Websites, der drives af eller for Galderma, herunder websites, som vi driver under vores egne domæner/URL'er og mini-sites, som vi driver på tredjeparters sociale netværk som f.eks. Facebook ("websites").

E-mail, tekst og andre elektroniske meddelelser. Interaktioner via elektroniske kommunikationskanaler mellem dig og Galderma.

Data, som vi opretter. Under vores interaktioner med dig kan vi oprette personoplysninger om dig (f.eks. registrering af dine køb fra vores websites).

Data fra andre kilder. Tredjeparts sociale netværk (f.eks. Facebook, Google), markedsundersøgelser (hvis feedback ikke gives anonymt), offentlige kilder og data, der modtages, når vi opkøber andre virksomheder

 

2.    PERSONOPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER OM DIG, OG HVORDAN VI INDSAMLER DEM

Afhængigt af, hvordan du interagerer med Galderma (online, offline, via telefon osv.), indsamler vi forskellige typer oplysninger fra dig (se nedenfor).

  • Personlige kontaktoplysninger. Disse omfatter oplysninger, som du giver os, som giver os mulighed for at kontakte dig, f.eks. dit navn, postadresse, e-mail-adresse, telefonnummer eller faxnummer. 
  • Faglige oplysninger. Disse omfatter oplysninger, du giver os vedrørende din profession og/eller dine kvalifikationer, men også oplysninger fra dit curriculum vitae, oplysninger om dine aktuelle og tidligere interaktioner med Galderma og om din deltagelse i begivenheder, konferencer og videnskabelige undersøgelser og andre personoplysninger, som du kan have givet os om dig selv og dine arbejdsaktiviteter.
  • Oplysninger fra computer/mobile enhederOplysninger om det computersystem eller anden teknologisk enhed, som du bruger til at tilgå et af vores websites, f.eks. den internetprotokoladresse (IP-adresse), der bruges til at oprette forbindelse fra din computer eller enhed til internettet, type af styresystem samt type og version af webbrowser. Hvis du tilgår et Galderma-website via en mobil enhed som f.eks. en smartphone, vil de indsamlede oplysninger, hvis det er tilladt, også omfatte din telefons unikke enheds-ID, reklame-ID, geografiske placering og andre lignende data om den mobile enhed.
  • Oplysninger om brug af websites/kommunikationNår du bevæger dig rundt på og interagerer med vores websites eller nyhedsbreve, anvender vi automatiske dataindsamlingsteknologier til at indsamle visse oplysninger om dine handlinger. Disse oplysninger kan f.eks. være, hvilke links du klikker på, hvilke sider eller hvilket indhold du ser på og hvor længe, samt lignende oplysninger og statistik om dine interaktioner som f.eks. indholdssvartider, download-fejl og længden af besøg på visse sider. Disse oplysninger registreres ved hjælp af automatiserede teknologier som f.eks. cookies og web-beacons og indsamles også ved brug af tredjeparts-sporing til analyse- og reklameformål. Du har ret til at gøre indsigelse mod brug af sådanne teknologier. For yderligere oplysninger henvises der til afsnit 4.
  • Forbrugergenereret indhold. Indhold, som du opretter og herefter deler med os på tredjeparts sociale netværk eller ved at uploade det til et af vores websites, herunder brug af tredjeparts sociale netværksapps som f.eks. Twitter. Som eksempler kan nævnes fotos, videoer, personlige historier eller lignende medier eller indhold. I den udstrækning det er tilladt, indsamler og offentliggør vi forbrugergenereret indhold i forbindelse med en række aktiviteter, herunder konkurrencer og andre kampagner, egenskaber for websitefællesskaber, forbrugerengagement og tredjeparts sociale netværk.
  • Oplysninger om tredjeparts sociale netværk. Oplysninger, som du deler offentligt på tredjeparts sociale netværk, eller oplysninger, som er en del af din profil på et tredjeparts socialt netværk (f.eks. Facebook eller Instagram), og som du tillader dette sociale netværk at dele med 0s. Som eksempler kan nævnes dine almindelige kontooplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, køn, fødselsdag, aktuel by, profilbillede, bruger-ID, venneliste osv.) og eventuelle andre yderligere oplysninger eller aktiviteter, som du tillader det pågældende tredjeparts sociale netværk at dele. Vi modtager dine profiloplysninger (eller nogle af disse) fra dette tredjeparts sociale netværk, hver gang du downloader eller interagerer med en Galderma-webapplikation på et tredjeparts socialt netværk som f.eks. Twitter, hver gang du bruger en social netværksfunktion, der er indlejret i et Galderma-website (f.eks. Facebook Connect), eller hver gang du interagerer med os via et tredjeparts socialt netværk. For at få mere at vide om, hvordan dine oplysninger fra et tredjeparts sociale netværk indhentes af Galderma, eller for at fravælge deling af sådanne oplysninger fra et socialt netværk, skal du gå til websitet for det relevante tredjeparts sociale netværk.

 

3. PERSONOPLYSNINGER FOR BØRN VED BRUG AF INFORMATIONSSAMFUNDSTJENESTER (INKLUSIVE VORES WEBSITE)

Vi hverken anmoder om eller indsamler bevidst personoplysninger fra børn under 13 år. Hvis vi opdager, at vi ubevidst har indsamlet personoplysninger fra et barn under 13 år, fjerner vi straks barnets personoplysninger fra vores fortegnelser. Galderma kan imidlertid indsamle personoplysninger om børn under 13 år direkte fra forælderen eller værgen med dennes udtrykkelige samtykke i henhold til lovens forskrifter.

 

4.  COOKIES/LIGNENDE TEKNOLOGIER, LOGFILER OG WEB-BEACONS

Cookies/lignende teknologier. Se vores Cookie-erklæring for at læse om, hvordan du kan administrere dine cookie-indstillinger, og for detaljerede oplysninger om de cookies, vi bruger, og til hvilke formål vi bruger dem.

Logfiler. Vi indsamler oplysninger i form af logfiler, der registrerer website-aktivitet og indsamler statistisk materiale om dine søgevaner. Disse registreringer genereres automatisk og hjælper os med at identificere fejl, forbedre funktionen og opretholde sikkerheden for vores websites.

Web-beacons. Web-beacons (også kendt som "web-bugs") er små kodestrenge, der sender et grafisk billede på en webside eller i en e-mailbesked med det formål at sende data tilbage til os. Oplysninger, der indsamles via web-beacons, omfatter bl.a. IP-adresse samt oplysninger om, hvordan du reagerer på en e-mailkampagne (f.eks. hvornår e-mailen blev åbnet, hvilke links du klikker på i e-mailen etc.). Vi bruger web-beacons på vores websites eller inkluderer dem i e-mailbeskeder, vi sender til dig. Vi anvender web-beacon-oplysninger til en række formål, bl.a. rapportering om site-trafik, optælling af unikke besøgende, annoncering, e-mailkontrol og -rapportering samt individuel tilpasning.

 

5.    ANVENDELSER AF DINE PERSONOPLYSNINGER

De følgende afsnit beskriver de forskellige formål, til hvilke vi indsamler og bruger dine personoplysninger, og de forskellige typer af personoplysninger, der indsamles til hvert formål. Bemærk, at ikke alle nedenstående anvendelser vil være relevante for alle personer.

Det bruger vi dine personoplysninger til

Vores grunde

Vores lovlige interesser

Patient-/forbrugertjeneste.Vi bruger dine personoplysninger til forbrugertjenesteformål herunder besvarelse af dine forespørgsler. Vi indsamler oplysninger om, hvordan vores websites anvendes, for at kunne levere bestemt indhold til dig og forbedre det på basis af den feedback, vi modtager. Dette kræver oftest brug af visse personlige kontaktoplysninger og oplysninger vedrørende årsagen til din forespørgsel (f.eks. besvarelse af spørgsmål eller afhjælpning af problemer, som du har i forbindelse med din anvendelse af vores produkter, ordrestatus, teknisk problem, produktspørgsmål/-klage, generelt spørgsmål etc.).

· Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser

· Juridiske forpligtelser

· Vores lovlige interesser

 

· Forbedring og udvikling af nye produkter og tjenester

· Forbedret effektivitet

 

Etablering og opretholdelse af vores relation til sundhedsfagfolk Vi bruger dine personoplysninger til at verificere, om der er en potentiel forretningsmulighed, kontakte dig og informere dig om vores produkter og tjenester samt opretholde en relation til dig.

· Lovlig interesse

· Dit samtykke (hvis påkrævet)

· Juridisk forpligtelse (f.eks. data indsamlet i sikkerhedsrapporter)

· Opretholdelse af en relation til dig

· Vurdering af dine interesser og din ekspertise

· Overveje vores fremtidige samarbejde med dig og kontakte dig i forbindelse med sådanne muligheder

Kontakte dig og reklamere på tredjeparts sociale netværk:Vi bruger dine personoplysninger, når du interagerer med funktioner på tredjeparts sociale netværk som f.eks. "Like"-funktioner, for at give dig reklamer og interagere med dig på tredjeparts sociale netværk. Du kan få mere at vide om, hvordan disse funktioner virker, og de profildata som vi indhenter om dig, og finde ud af, hvordan du framelder dig, ved at gennemlæse privatlivserklæringerne på den relevante tredjeparts sociale netværk.

· Med dit samtykke (hvis påkrævet)

· Vores lovlige interesser

· Finde ud af, hvilke af vores produkter og tjenester, der kan interessere dig, og fortælle dig om dem

· Definere typer af forbrugere til nye produkter og tjenester

Juridiske grunde eller fusion/opkøb.Hvis Galderma eller dets aktiver opkøbes af eller fusioneres med en anden virksomhed, herunder i forbindelse med konkurs, vil vi dele dine personoplysninger med eventuelle retsefterfølgere. Vi vil også bruge dine personoplysninger til at overholde vores juridiske forpligtelser (f.eks. skatteloven og forpligtelser vedrørende produktsikkerhed). Vi vil også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, (i) når det er påkrævet ved lov; (ii) i forbindelse med retssager; (iii) efter anmodning fra en kompetent retshåndhævende myndighed; (iv) for at beskytte vores rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom, eller offentligheden; eller (v) for at håndhæve bestemmelserne i en aftale eller betingelserne for vores website.

· Juridiske forpligtelser

· Vores lovlige interesser

 

· Overholdelse af retlige forpligtelser

· Beskytte vores aktiver og medarbejdere

 

 

Hvis du ønsker at bruge dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevet i denne erklæring, informerer vi dig på forhånd, og, hvis det er påkrævet, får du mulighed for at sige nej til, at vi bruger dine personoplysninger på denne måde.

 

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Ud over den Galderma-enhed, der er nævnt i afsnittet om dataansvarlige og kontaktoplysninger (se afsnit 12), deler vi dine personoplysninger med følgende typer af tredjepartsorganisationer:

Serviceudbydere. Disse er eksterne virksomheder, som vi bruger til at hjælpe os med at drive vores virksomhed (f.eks. drift af website, supporttjenester, udvikling af website, dataanalyse, CRC osv.). Serviceudbydere og deres udpegede medarbejdere må kun tilgå og bruge dine personoplysninger på vores vegne til de specifikke opgaver, som de er blevet bedt om at udføre, i henhold til vores instruktioner, og de er forpligtet til at hemmeligholde og sikre dine personoplysninger. Når det er påkrævet i henhold til gældende lov, kan du indhente en liste over de udbydere, der behandler dine personoplysninger (se afsnit 12 for at kontakte os).

Tredjepartsmodtagere, der bruger personoplysninger af juridiske årsager eller på grund af fusion/opkøb. Vi vil videregive dine personoplysninger til tredjeparter af juridiske årsager eller i forbindelse med opkøb eller fusion (se afsnit 5 for mere information).

 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 Galderma træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger kun behandles i den periode, hvor det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivserklæring. Kriterierne for fastsættelse af opbevaringsperioden for dine personoplysninger er følgende:

(a)       Galderma opbevarer kopier af dine personoplysninger i en form, der kun muliggør identifikation, så længe: (i) Vi har en igangværende forretningsrelation til dig; eller (ii) dine personoplysninger er nødvendige i forbindelse med de formål, der er anført i denne privatlivserklæring, og vi har et gyldigt juridisk grundlag,

(b)       hvis du er sundhedsfagperson, opbevares dine personoplysninger i 2 år efter din sidste interaktion med os, medmindre gældende love eller sektorbestemte forskrifter pålægger længere opbevaringsperioder,

(c)       i alle andre tilfælde opbevares dine personoplysninger i: (i) enhver gældende forældelsesfrist (dvs. en periode, hvor en person gør erstatningskrav gældende over for os) og (ii) yderligere to måneder efter den gældende forældelsesfrist (så vi får mulighed for at identificere personoplysninger for en person, der eventuelt fremsætter et erstatningskrav i slutningen af den gældende periode), og

(d)      hvis der fremsættes et erstatningskrav, kan vi desuden fortsætte med at behandle dine personoplysninger i yderligere den periode, der er nødvendig i forbindelse med det pågældende erstatningskrav.

I de perioder, der er angivet i paragraf c (i) og c (ii) ovenfor begrænser vi behandlingen af dine personoplysninger til opbevaring og beskyttelse af disse oplysninger, dog ikke i det omfang dataene skal gennemgås i forbindelse med erstatningskrav eller forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

I slutningen af perioderne i paragraf (a), (b), (c) og (d) ovenfor vil vi, i det omfang det er relevant, enten (i) permanent slette eller ødelægge de relevante personoplysninger eller (ii) anonymisere de relevante personoplysninger.

 

8.    VIDEREGIVELSE, OPBEVARING OG/ELLER OVERDRAGELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi træffer hensigtsmæssige forholdsregler (beskrevet nedenfor) for at hemmeligholde og beskytte dine personoplysninger. Det bemærkes dog, at denne beskyttelse ikke gælder for oplysninger, som du vælger at dele på offentlige steder som f.eks. tredjeparts sociale netværk.

Personer som kan tilgå dine personoplysninger. Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores autoriserede medarbejdere eller repræsentanter i den udstrækning, det er nødvendigt, afhængig af de specifikke formål, til hvilke dine personoplysninger blev indsamlet.

Foranstaltninger i driftsmiljøer. Vi opbevarer dine personoplysninger i driftsmiljøer, der anvender rimelige sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre uautoriseret adgang. Vi følger rimelige standarder for at beskytte personoplysninger. Overførsel af oplysninger via internettet er desværre ikke helt sikkert, og selvom vi vil gøre vores yderste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dataene under overførsel via vores websites.

Overførsel af dine personoplysninger. Opbevaring samt behandling af dine personoplysninger som beskrevet ovenfor kan kræve, at dine personoplysninger i sidste ende overføres/fremsendes til og/eller opbevares på et sted uden for dit bopælsland, især Schweiz. Når vi deler dine personoplysninger med en enhed uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") (f.eks. andre Galderma-enheder), herunder lande, som har andre standarder for databeskyttelse end dem, der gælder i EØS, vil vi, i henhold til gældende juridiske krav, træffe relevante sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes på samme måde som her i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Disse foranstaltninger kan omfatte, at vi (i) etablerer standardkontraktklausuler, som er godkendt af Europa-Kommissionen, for at beskytte dine personoplysninger (og du har ret til at bede os om en kopi af disse klausuler ved at kontakte os som anført nedenfor), og/eller at vi (ii) henholder os til dit samtykke (hvis det er tilladt ved lov).

 

9.    DINE RETTIGHEDER

Adgang til dine personoplysninger. Du har ret til at tilgå, gennemgå og anmode om en fysisk eller elektronisk kopi af oplysninger om dig, der opbevares. Hvis oplysningerne ikke er opnået direkte fra dig, har du også ret til at anmode om oplysninger om kilden til dine personoplysninger

Disse rettigheder kan udøves ved at sende os en e-mail til [email protected] eller skrive til os på "Galderma Nordic, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, Sverige" og vedhæfte en kopi af dit ID eller tilsvarende oplysninger (efter anmodning fra os, eller hvis det er tilladt i henhold til loven). Hvis anmodningen fremsendes af en anden person end dig uden dokumentation for, at anmodning fremsættes retmæssigt på dine vegne, vil anmodningen blive afvist. Bemærk, at identifikationsoplysninger, som vi modtager, kun vil blive behandlet i overensstemmelse med, og i den udstrækning det er tilladt ved, gældende lov.

Yderligere rettigheder (f.eks. ændring eller sletning af personoplysninger). Hvis det er bestemt ved lov, kan du anmode om sletning, indsigelse, portabilitet, berigtigelse af dine personoplysninger og begrænse behandlingen af dine personoplysninger.  

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis vi påberåber os vores legitime interesse (se afsnit 5), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Bemærk, at det under visse omstændigheder ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger uden også at slette din brugerkonto. Vi vil muligvis være forpligtet til at opbevare nogle af dine personoplysninger efter, at du har anmodet om sletning, for at opfylde vores juridiske eller kontraktlige forpligtelser. Vi vil muligvis også i henhold til gældende love kunne opbevare nogle af dine personoplysninger for at opfylde vores forretningsmæssige behov.

Når de er tilgængelige, vil vores websites have en dedikeret funktion, hvorigennem du kan gennemgå og redigere de personoplysninger, som du har afgivet.

Vi håber, at vi kan besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have vedrørende den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du har dog ret til når som helst at klage til kompetente databeskyttelsesmyndigheder

 

10.    DINE VALG FOR, HVORDAN VI BRUGER OG VIDEREGIVER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi bestræber os på at give dig flere valgmuligheder vedrørende de personoplysninger, som du afgiver til os. Følgende mekanismer giver dig følgende kontrol over dine personoplysninger:

Cookies/lignende teknologier. Du administrerer dit samtykke via (i) vores samtykkeadministrationsløsning eller (ii) din browser for at afvise alle eller nogle cookies/lignende teknologier eller for at advare dig, når de bruges. Se afsnit 4 ovenfor.

 

11. ÆNDRINGER TIL DENNE ERKLÆRING

Hvis vi ændrer den måde, hvorpå vi håndterer dine personoplysninger, vil vi opdatere denne erklæring. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af vores praksisser og denne erklæring til enhver tid. Du bedes gennemlæse denne regelmæssigt for at se eventuelle opdateringer eller ændringer.

 

12. DATAANSVARLIGE OG KONTAKTPERSON

Hvis du ønsker at stille spørgsmål eller komme med kommentarer til denne erklæring og vores privatlivspraksisser eller at indgive en klage vedrørende vores overholdelse af gældende datafortrolighedslove, kan du kontakte vores gruppedatabeskyttelsesansvarlige på [email protected] eller skrive til "Galderma Nordic, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, Sverige" eller ringe til os på +46 18 444 03 30

Vi vil bekræfte og undersøge enhver klage over den måde, hvorpå vi håndterer personoplysninger (herunder en klage over, at vi har krænket dine rettigheder i henhold til gældende datafortrolighedslove).

 

Dataansvarlige

Ansvarlig for

Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 752 28 Uppsala Sverige

Alle aktiviteter