Galderma Nordic Privatlivserklæring

Det bruger vi dine personoplysninger til

Vores grunde

Vores lovlige interesser

Patient-/forbrugertjeneste.Vi bruger dine personoplysninger til forbrugertjenesteformål herunder besvarelse af dine forespørgsler. Vi indsamler oplysninger om, hvordan vores websites anvendes, for at kunne levere bestemt indhold til dig og forbedre det på basis af den feedback, vi modtager. Dette kræver oftest brug af visse personlige kontaktoplysninger og oplysninger vedrørende årsagen til din forespørgsel (f.eks. besvarelse af spørgsmål eller afhjælpning af problemer, som du har i forbindelse med din anvendelse af vores produkter, ordrestatus, teknisk problem, produktspørgsmål/-klage, generelt spørgsmål etc.).

· Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser

· Juridiske forpligtelser

· Vores lovlige interesser

 

· Forbedring og udvikling af nye produkter og tjenester

· Forbedret effektivitet

 

Etablering og opretholdelse af vores relation til sundhedsfagfolk Vi bruger dine personoplysninger til at verificere, om der er en potentiel forretningsmulighed, kontakte dig og informere dig om vores produkter og tjenester samt opretholde en relation til dig.

· Lovlig interesse

· Dit samtykke (hvis påkrævet)

· Juridisk forpligtelse (f.eks. data indsamlet i sikkerhedsrapporter)

· Opretholdelse af en relation til dig

· Vurdering af dine interesser og din ekspertise

· Overveje vores fremtidige samarbejde med dig og kontakte dig i forbindelse med sådanne muligheder

Kontakte dig og reklamere på tredjeparts sociale netværk:Vi bruger dine personoplysninger, når du interagerer med funktioner på tredjeparts sociale netværk som f.eks. "Like"-funktioner, for at give dig reklamer og interagere med dig på tredjeparts sociale netværk. Du kan få mere at vide om, hvordan disse funktioner virker, og de profildata som vi indhenter om dig, og finde ud af, hvordan du framelder dig, ved at gennemlæse privatlivserklæringerne på den relevante tredjeparts sociale netværk.

· Med dit samtykke (hvis påkrævet)

· Vores lovlige interesser

· Finde ud af, hvilke af vores produkter og tjenester, der kan interessere dig, og fortælle dig om dem

· Definere typer af forbrugere til nye produkter og tjenester

Juridiske grunde eller fusion/opkøb.Hvis Galderma eller dets aktiver opkøbes af eller fusioneres med en anden virksomhed, herunder i forbindelse med konkurs, vil vi dele dine personoplysninger med eventuelle retsefterfølgere. Vi vil også bruge dine personoplysninger til at overholde vores juridiske forpligtelser (f.eks. skatteloven og forpligtelser vedrørende produktsikkerhed). Vi vil også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, (i) når det er påkrævet ved lov; (ii) i forbindelse med retssager; (iii) efter anmodning fra en kompetent retshåndhævende myndighed; (iv) for at beskytte vores rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom, eller offentligheden; eller (v) for at håndhæve bestemmelserne i en aftale eller betingelserne for vores website.

· Juridiske forpligtelser

· Vores lovlige interesser

 

· Overholdelse af retlige forpligtelser

· Beskytte vores aktiver og medarbejdere

 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis vi påberåber os vores legitime interesse (se afsnit 5), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Dataansvarlige

Ansvarlig for

Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 752 28 Uppsala Sverige

Alle aktiviteter