Galderma Nordic tietosuojailmoitus

Tarkoitukset, joihin käytämme henkilötietojasi

Perustelumme

Oikeutetut etumme

Potilas-/kuluttajapalvelut.Käytämme henkilötietojasi kuluttajapalveluihin liittyviin tarkoituksiin, myös yhteydenottoihin vastaamiseen. Keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustojamme käytetään, jotta voimme tarjota sinulle tiettyä sisältöä ja parantaa sitä saamamme palautteen perusteella. Vastaaminen tiedusteluihisi edellyttää yleensä tiettyjen henkilökohtaisten yhteystietojen ja yhteydenottojesi syihin liittyvien tietojen käyttöä (esim. vastaaminen mahdollisiin kysymyksiisi tai huolenaiheisiisi, jotka koskevat tuotteidemme käyttöä, tilauksen tila, tuotteisiin liittyvät kysymykset/reklamaatiot, yleisluontoiset kysymykset jne.).

· Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien noudattaminen

· Lakisääteiset velvoitteet

· Oikeutetut etumme

 

· Uusien tuotteiden ja palvelujen parantaminen ja kehittäminen

· Tehokkuuden parantaminen

 

Suhteiden muodostaminen ja ylläpitäminen terveydenhuollon ammattilaisiin. Käytämme henkilötietojasi voidaksemme arvioida mahdollisuudet liiketoimintaan, ottaaksemme yhteyttä sinuun, kertoaksemme sinulle tuotteistamme ja palveluistamme sekä ylläpitääksemme suhteita sinuun.

· Oikeutettu etu

· Antamasi suostumus (tarvittaessa)

· Lakisääteinen velvoite (esim. turvallisuusraportteihin kerättävät tiedot)

· Asiakassuhteen ylläpitäminen kanssasi

· Kiinnostuksesi kohteiden ja asiantuntemuksesi arvioiminen

· Tulevan yhteistyön mahdollistaminen kanssasi ja tällaisiin mahdollisuuksiin liittyvät yhteydenotot

Yhteyden ottaminen sinuun ja mainostaminen kolmansien osapuolten verkkoyhteisöpalveluissa:Käytämme henkilötietojasi käyttäessäsi kolmansien osapuolten verkkoyhteisöpalvelujen ominaisuuksia, kuten ”tykkää” toimintoja tarjotaksemme sinulle mainoksia ja viestiäksemme kanssasi kolmansien osapuolten verkkoyhteisöpalveluissa. Lisätietoja näiden ominaisuuksien toiminnasta, hankkimistamme profiilisi tiedoista ja siitä, miten voit estää käytön löytyy vastaavan kolmannen osapuolen verkkoyhteisöpalvelun tietosuojailmoituksesta.

· Antamasi suostumus (tarvittaessa)

· Oikeutetut etumme

· Määritelläksemme millaiset tuotteemme ja palvelumme voivat kiinnostaa sinua ja kertoaksemme sinulle niistä lisää

· Uusien tuotteiden ja palvelujen kuluttajatyyppien määritys

Oikeudelliset syyt tai fuusiot/yrityskaupat.Jos Galderma tai sen varat myydään tai siirtyvät toiselle yritykselle osana fuusiota, myös konkurssin seurauksena, jaamme henkilötietosi kaikkien oikeusseuraajiemme kanssa. Käytämme henkilötietojasi myös vastataksemme lakisääteisiin velvoitteisiimme (esim. verolainsäädäntöön ja tuoteturvallisuuteen liittyvät velvoitteet). Luovutamme henkilötietosi myös kolmansille osapuolille (i) silloin, kun sovellettavat lait sitä edellyttävät; (ii) oikeustoimiin ryhtymiseksi tai vastaamiseksi; (iii) pätevän lainvalvontaviranomaisen pyynnöstä; (iv) suojellaksemme oikeuksiamme, yksityisyyttämme, turvallisuutta tai omaisuuttamme tai yleisen edun vuoksi; tai (v) minkä tahansa sopimuksen tai verkkosivuston käyttöehtojen täytäntöönpanoa varten.

· Lakisääteiset velvoitteet

· Oikeutetut etumme

 

· Lainsäädännön vaatimusten täyttäminen

· Omaisuutemme ja henkilöstömme suojeleminen

 

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos käsittely perustuu pelkästään oikeutettuun etuumme (katso kohta 5), sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa.

Rekisterinpitäjät

Vastuualueet

Galderma Nordic AB Seminariegatan 21 752 28 Uppsala Ruotsi

Kaikki toiminta