Value transfers - Norway

Verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner

Galderma publiserer hvert år opplysninger om verdioverføringer fra selskaper i Galderma-konsernet til europeisk helsepersonell (HCP) og helseorganisasjoner (HCO). Publiseringen er en del av Galdermas forpliktelser som medlem i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og Legemiddelindustrien (LMI). 

På denne siden publiserer vi hvert år alle verdioverføringer til norske HCPs og HCOs f.o.m. 2015 relatert til våre reseptbelagte legemidler. Her finner du også en metodebeskrivelse som forklarer hvilken metode vi har brukt for å sammenstille de årlige publiseringslistene. 

Verdioverføringer, Norge
» 2015 (pdf)
» 2016 (pdf)
» 2017 (pdf) 
» 2018 (pdf)
» 2019 (pdf)  

Metodebeskrivning, Norge
» Metodebeskrivning (pdf) 

For mer informasjon om publiseringsreglene, se:
» http://www.lmi.no