Value transfers - Sweden

Värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

Galderma publicerar varje år uppgifter om värdeöverföringar från bolag inom Galderma koncernen till europeisk hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) samt hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO). Publiceringen är en del av de skyldigheter Galderma har som medlem i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF). 

På den här sidan publicerar vi årligen alla värdeöverföringar till svenska HCPs och HCOs fr.o.m. 2015 relaterade till våra läkemedel. Här hittar du även en metodbeskrivning som förklarar vilken metod vi använt för att sammanställa de årliga publiceringslistorna.

Värdeöverföringar, Sverige
» 2015 (pdf)
» 2016 (pdf)
» 2017 (pdf)
» 2018 (pdf)
» 2019 (pdf)

Metodbeskrivning, Sverige 
» Metodbeskrivning (pdf)

För mer information om publiceringsreglerna se:
» http://www.lif.se/etik/oppen-rapportering-av-vardeoverforingar