Behandling

Behandling

 

Eftersom tecknen och symptomen på rosacea varierar från den ena patienten till den andra måste läkaren skräddarsy behandlingen i varje enskilt fall. 

Rosaceasymptom kan kontrolleras genom kontinuerlig läkemedelsbehandling och genom att du undviker utlösande faktorer. Notera att samtliga läkemedelsbehandlingar kräver tid för att ge full effekt.

Det som visats i kliniska studier är att om rosacea behandlas tills huden är helt symtomfri (inga utslag) finns större möjlighet att uppleva en längre period utan symtom och alltså längre behandlingsfri tid. Detta i jämförelse med om rosacea bara behandlar tills huden är nästan symtomfri.

En viktig del i behandling av rosacea är att identifiera om det är specifika händelser eller faktorer i omgivningen som gör att dina besvär kommer tillbaka. Tänk tillbaka och gör gärna anteckningar för att eventuellt hitta mönster.

Circle3
Circle2

 

Circle1