Läkemedel

Läkemedel

 

Knottror och varblåsor vid rosacea kan behandlas med två typer av utvärtes preparat och/eller tabletter. Krämerna eller gelerna innehåller antingen medlet ivermektin, azelainsyra eller metronidazol. Det senare medlet finns även som ett receptfritt alternativ. 

När det gäller tablettbehandling använder man sig av tetracykliner, som förutom att de är antibiotika även har en effekt mot inflammationen vid rosacea. Antibiotikaeffekten är helt ointressant när det gäller rosacea. Utvärtes medel och tabletter kombineras ofta vid rosaceabehandling. 

Rodnaden behandlas inte så effektivt med ovanstående läkemedel. Ibland kan laserbehandling vara aktuellt och det finns även en gel som verkar mot rodnaden vid rosacea. 

 

 

Läkemedel rosacea